Spotkanie w ŚOW NFZ dotyczące stomatologii

11 lipca 2023 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odbyło się spotkanie poświęcone stomatologii, na którym poruszono następujące tematy:

1. Nowe zarządzenia Prezesa NFZ  nr 105/2023/DSOZ, nadwykonania w maju i czerwcu 2023.
Przedstawiciele funduszu poinformowali, że w najbliższym tygodniu na Portalu Świadczeniodawcy pojawią się aneksy dostosowujące umowy do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 105/2023/DSOZ
Wzrost wyceny punktu i ilości wykonanych świadczeń zgodnie z rekomendacją AOTMiT:
24 - STM - 0,09PLN  wzrostu ceny za punkt oraz wzrost limitu wykonania świadczeń o 5,46 %
25 - STM - protetyka i ortodoncja - 0,13 PLN oraz wzrost limitu wykonania świadczeń 5,57%
45 - STM - ryczałty - wzrost limitu punktów świadczeń o 12,85%
49 - STM specjalne (znieczulenie i HIV) – 0,85 PLN
Powyższe zmiany zostaną wprowadzone wraz z likwidacją zakresów świadczeń:
07.0000.700.02 , 07.0000.701.02,  07.0000.702.0 itd., a pakiety będą raportowane w zakresach podstawowych.np.: 07.0000.218.02 itd.
Wprowadzenie powyższego aneksu wiąże się z koniecznością usunięcie świadczeń pakietowych wykonanych w lipcu!
W tym celu należy usunąć z systemów informatycznych dotychczas wprowadzone świadczenia pakietowe wykonane i wysłane w lipcu 2023, wykonać eksport danych do Portalu NFZ (czy pakiety zostały usunięte można sprawdzić  w „Kompleksowym przeglądzie weryfikacji świadczeń”, w przypadku świadczeń jednostkowych nie wykonujemy takiej operacji), a następnie oczekiwać na aneks. Po wgraniu aneksu ponownie wczytujemy i wysyłamy świadczenia pakietowe wykonane w lipcu.
W lipcu 2023 Śląski OW NFZ przeanalizuje świadczenia wykonane w maju i czerwcu 2023. Umowy zostaną zbilansowane w poszczególnych zakresach świadczeń do wartości planu finansowego za okres maj-czerwiec 2023. Płatność za nadwykonania ponad plan umowy uzależniona będzie od środków finansowych jakie pozostaną w budżecie Śląskiego OW NFZ na ten rok.

2. Fundusz Medyczny – wprowadzenie priorytetu naliczania świadczeń dla osób dorosłych
OW zasięgnie informacji co do sposobu typowania świadczeń do rozliczenia w ramach FM.
3. Kontraktowanie 2023 – wielkość i obszary wykupionych świadczeń przez Śląski Oddział NFZ, obszary, w których nie zakupiono świadczeń.
Analiza dostępności do świadczeń stomatologicznych na poszczególnych obszarach zostanie przygotowana przez ŚOW NFZ na 25 lipca na spotkanie przedstawicieli Śląskiej Izbie Lekarskiej i Śląskiego OW NFZ, przedstawiciele Śląskiej OIL zobowiązali się do pomocy w znalezieniu świadczeniodawców mogących podpisać umowy w miejscach, gdzie nie znaleziono dotychczas chętnych do udzielania świadczeń w ramach umowy z NFZ.
4. Czy lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy mogą być wykazywani jako personel udzielający świadczeń?
Uzyskano informację, że w chwili obecnej nie ma możliwości wykazania lekarzy dentystów stażystów, a decyzja o możliwości wpisania ich do harmonogramów leży poza kompetencjami Śląskiego OW NFZ. Przedstawiciele ŚIL zobowiązali się do wystąpienia z zapytaniem w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.
5. Prowadzenie przez personel poradni stomatologicznych zabiegów grupowej fluoryzacji kontaktowej w szkołach.
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów nie jest możliwe wykonywanie w/w świadczeń przez poradnie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych.
Śląski OW NFZ zwróci się do Centrali NFZ w tej kwestii.
W spotkaniu z ramienia samorządu lekarskiego uczestniczyli: przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach Rafał Kiełkowski, przewodniczący zespołu ds. NFZ Komisji Stomatologicznej Zbigniew Bizoń, wice-przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach Aleksandra Sommerlik-Biernat, wiceprezes ORL w Częstochowie Piotr Janik. ŚOW NFZ reprezentowali:  p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ Beata Warecka-Śmietana, p.o. Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Ewa Dębska, Kierownik Działu Kontraktowania Świadczeń w Stomatologii i Opieki Transgranicznej Śląskiego OW NFZ Izabella Grusznik.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31