Komisje porblemowe ORL kadencja 2018-2021

Komisja bytowa

Komisja finansowa

Komisja ds. konkursów

Komisja ds. kontaktów z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych

Komisja ds. kultury

Komisja legislacyjna

Komisja ds. praktyk lekarskich

Komisja ds. rejestru lekarzy

Komisja ds. sportu rekreacji i turystyki

Komisja stomatologiczna

Komisja ds. współpracy z zagranicą

Zespół ds. marketingu i ubezpieczeń lekarzy

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL