Kondolencje

Z głębokim żalem żegnamy

lek. dent. Danutę Sobkiewicz

zaangażowaną w pracę na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie od 2001 r.

Dr Danuta Sobkiewicz była delegatem na Okręgowe Zjazdy Lekarzy przez wszystkie kadencje,

nieprzerwanie pełniła funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

przez wiele lat przewodniczyła komisji ds. praktyk lekarskich, pracowała w komisji ds. prawa wykonywania zawodu, Okręgowej Komisji Wyborczej, komisji bytowej.

 

 Pozostanie w naszej pamięci jako dobry lekarz, osoba pełna energii,

nie szczędząca sił i zaangażowania w pracy, niezwykle życzliwa koleżanka o wielkim sercu.

 

Pogrążeni w smutku, składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym

 

w imieniu wszystkich  organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
oraz pracowników biura OIL
Mariusz Malicki
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Janusz Kapustecki
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Częstochowie

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o sposobie postępowania z przeterminowanymi lekami

że zgodnie z Uchwała Nr 297.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów mieszkańcy Miasta Częstochowy ww. odpady mogą oddać w następujący sposób:
1. W ramach zbiórki odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych (MPZOP), cztery razy do roku w wyznaczonym miejscu, zgodnie
z ustalonym harmonogramem dla danej dzielnicy dostępnym na stronie Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2.  We własnym zakresie przekazać do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) zlokalizowanego
w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z. o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1,42-263 Wrzosowa. Punkt czynny cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty 10-15.

Czytaj więcej: Informacja o sposobie postępowania z przeterminowanymi lekami 

Nabór lekarzy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach poszukuje do składu lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających specjalizację, co najmniej I stopnia, w następujących dziedzinach medycyny:

  • psychiatrii,
  • psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • otolaryngologii,
  • okulistyki,
  • chorób wewnętrznych,

oraz

  • chorób płuc lub alergologii,
  • neurologii

Czytaj więcej: Nabór lekarzy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Walne Zgromadzenie Członków LKP

Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zawiadamia,
że Walne Zgromadzenie Członków LKP odbędzie się 27 września 2022 r.
- o godz. 15:00 ( I termin ), o godz. 15:15 ( II termin ). Miejscem zgromadzenia będzie

Kondolencje

Dr. Sławomirowi Strzelczykowi
mediatorowi Okręgowej Izby Lekarskiej,
członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie


wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
Eugeniusza


w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
oraz pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

składa
prezes ORL Mariusz Malicki












Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL