Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie kadencja 2018-2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na okres VIII kadencji 2018-2022

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

Zbigniew Jacek Brzezin
   
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

Mariusz Malicki

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów:

Piotr Zygmunt Janik

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

Grzegorz Zieliński

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

Małgorzata Klimza

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

Romuald Górniak

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:
Beata Jakubiec-Bartnik
Urszula Kołodzińska

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL