Komisje porblemowe ORL

 

Komisje problemowe ORL w Częstochowie - kadencja 2018-2021

Kolegium redakcyjne Częstochowskiej Gazety Lekarskiej
Komisja finansowa kadencja 2018-2021
Komisja ds. etyki kadencja 2018-2021
Komisja legislacyjna kadencja 2018-2021
Komisja ds. stomatologii kadencja 2018-2021
Komisja bytowa kadencja 2018-2021
Komisja ds. kontaktów z samorządami i płatnikiem świadczeń zdrowotnych kadencja 2018-2021
Komisja ds. kultury kadencja 2018-2021
Komisja ds. konkursów kadencja 2018-2021
Komisja ds. współpracy z zagranicą kadencja 2018-2021
Komisja ds. sportu i rekreacji kadencja 2018-2021
Komisja ds. ksztacenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów kadencja 2018-2021
Komisja ds. prawa wykonywania zawodu oraz rejestru lekarzy i lekarzy dentystów kadencja 2018-2021
Komisja ds. indywidualnych praktyk lekarskich kadencja 2018-2021

 

Komisje problemowe ORL w Częstochowie - kadencja 2022-2026

Zespół ds. marketingu i ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów - kadencja 2022-2026
Komisja ds. mediów i polityki informacyjnej - kadencj 2022-2026
Zespół ds. młodych lekarzy - kadencja 2022-2026
Kolegium redakcyjne „Częstochowskiej Gazety Lekarskiej” - kadencja 2022-2026
Komisja ds. kontaktów z samorządem i płatnikiem świadczeń zdrowotnych - kadencja 2022-2026
Komisja ds. konkursów - kadencja 2022-2026
Komisja ds. współpracy z zagranicą - kadencja 2022-2026
Komisja ds. sportu, rekreacji i turystyki - kadencja 2022-2026
Komisja ds. kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów - kadencja 2022-2026
Komisja ds. prawa wykonywania zawodu i rejestru lekarzy i lekarzy dentystów - kadencja 2022-2026
Komisja ds. praktyk lekarskich - kadencja 2022-2026
Komisja ds. kultury - kadencja 2022-2026
Komisja finansowa - kadencja 2022-2026
Komisja ds. etyki - kadencja 2022-2026
Komisja legislacyjna - kadencja 2022-2026
Komisja ds. stomatologii - kadencja 2022-2026
Komisja bytowa - kadencja 2022-2026

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL