Zadania Rzecznika Praw Lekarza

zadaniem jest  występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy.

W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Lekarza podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza, szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL