Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie kadencja 2022-2026

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na okres IX kadencji 2022-2026

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Malicki Mariusz
   
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Brzezin Zbigniew

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów:

lek. dent. Janik Piotr Zygmunt

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Zieliński Grzegorz

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Klimza Małgorzata

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Górniak Romuald

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:
lek. Jakubiec-Bartnik Beata
lek. dent. Kołodzińska Urszula

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL