Elektroniczna Skrzynka Podawcza w platformie ePUAP: /OILCzestochowa/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl.

Złożenie dokumentu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymaga posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Po zalogowaniu się na swój profil epuap, wyszukujemy:
Katalog spraw > Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pokaż więcej > Pismo ogólne do podmiotu publicznego> Załatw sprawę,
a następnie w wyszukiwarce
„Wybierz urząd lub instytucję do której składasz pismo” należy zacząć wpisywać Okręgowa Izba Lekarska i wybrać z rozwijanej listy Okręgową Izbę Lekarską  w Częstochowie.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:
Akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):
dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne: –  .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, –  .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader, –  .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, –  .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office, B) pliki graficzne: –  .jpg (.jpeg), –  .gif, –  .tif (.tiff), pliki skompresowane: –  .zip format kompresji plików ZIP, –  .rar format kompresji plików RAR. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego  dokumentu elektronicznego nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie są automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.

Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i nie zostaną podjęte czynności związane z załatwieniem sprawy.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): http://www.epuap.gov.pl/
Adresy skrzynek ePUAP Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
/OILCzestochowa/SkrytkaESP

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30