komisja bytowa kadencja 2018-2021

Przewodnicząca

Beata Jakubiec-Bartnik L

Krzysztof Adrianowicz L
Teresa Kuchciak-Hampel D
Danuta Sobkiewicz D
Marta Stachowska L
Sławomir Strzelczyk L

 • Do zadań komisji należy:
  1. rozpoznawanie sytuacji bytowej lekarzy i ich rodzin oraz inicjowanie różnych działań samopomocowych.
  2. informowanie o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów orasz proponowanie sposobów ich rozwiązania,
  3. organizowanie spotkań i podejmowanie działań mających na celu zachęcenia lekarzy emerytów i rencistów do uczestnictwa w imprezach integracyjnych.

 • Działalność socjalno-bytowa komisji prowadzona jest w formie udzielania wsparcia finansowego najbardziej potrzebującym lekarzom i lekarzom dentystom, znajdujących się w trudnych położeniu zdrowotnym i materialnym oraz ciężkiej sytuacji życiowej i losowej.
  Komisja działa w oparciu o przyjęty Regulamin. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja Bytowa opiniuje zasadność przyznawania pomocy finansowej oraz bierze pod uwagę wyjątkową sytuację rodzinną.

 • Pomoc finansowa udzielana jest w formie zapomóg przyznawanych są na podstawie wniosków zgłoszonych przez zainteresowanych lekarzy oraz w postaci zasiłków celowych na podstawie wniosków zgłaszanych przez delegatów łub innych lekarzy z danego środowiska.

 • Z okazji świąt w auli Izby Lekarskiej komisja organizuje spotkania świąteczne dla lekarzy emerytów i rencistów, które posiadają charakter integracyjny i sprzyjają zacieśnieniu więzi w grupie lekarzy seniorów.

 • Kolejną formą pomocy dla lekarzy jest uchwalone dofinansowanie dla członków OIL, w związku z uzyskaniem specjalizacji - w kwocie 1 000 zł.
  W 2018 r. komisja zainicjowała cykl wycieczek krajoznawczych po kraju i za granicą, które cieszą się duża popularnością.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31