Regulamin umieszczania ogłoszeń drobnych na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

1. Dodanie ogłoszenia jest płatne, drugstore (tylko oferty pracy są bezpłatne bez reklamowania swojej firmy)
2. Ogłoszenie może dodać każdy, click kto zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Ogłoszeniodawca chcący umieścić ogłoszenie w serwisie internetowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie powinien wypełnić formularz, case zaznaczając odpowiednie pola i wypełniając je odpowiednią treścią. Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
4. Do niniejszego ogłoszenia mogą zostać dołączone dodatkowe materiały informacyjne, które oferent chciałby, aby zostały wystawione w siedzibie Okręgowej Izbie Lekarskiej przy przedstawianiu oferty.
5. Ogłoszenie nadesłane do biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie po akceptacji przez prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie zostaje umieszczone na stronie internetowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie pod adresem: www.oilczestochowa.pl, oil-czestochowa.pl po sprawdzeniu dokonania wpłaty oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie biura Okręgowej Izby Lekarskiej, przy ul. gen. J. Zajączka 5 w Częstochowie.
6. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez ogłoszeniodawców danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
7. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz nie może naruszać praw osób trzecich.
8. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub może naruszać prawa osób trzecich - ogłoszenie zostaje usunięte, natomiast zgłaszający ogłoszenie otrzymuje powiadomienie o usunięciu ogłoszenia z podaniem przyczyny usunięcia go.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go ze strony internetowej oraz z tablicy ogłoszeń podając umieszczającemu przyczynę z jakiej oferta została usunięta.
10. Użytkownik może jednorazowo dodać jedno ogłoszenie o danej treści. Zabronione jest duplikowanie ofert - duplikaty nie będą umieszczane na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Ogłoszeniodawca publikuje swoje dane osobowe w treści ogłoszenia na własną odpowiedzialność.
12. Każde ogłoszenie umieszczane jest na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni. Po tym czasie zostaje ono usunięte, a ogłoszeniodawca może zamieścić je ponownie jeśli ogłoszenie jest nadal aktualne.
13. Ogłoszeniodawca ma prawo zgłosić chęć usunięcia ogłoszenia w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie przed terminem jego wygaśnięcia, jeśli ogłoszenie przestało być aktualne. (chęć usunięcia ogłoszenia powinna być zgłoszona telefonicznie, emailem lub poprzez nadesłanie FAX-u).
14. Po wygaśnięciu terminu ogłoszenia jest ono usuwane ze strony internetowej oraz z tablicy ogłoszeń Biura Okręgowej Rady Lekarskiej.
15. Osoby chcące odpowiedzieć na ogłoszenie znajdujące się na stronie internetowej jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie odpowiadają na nie bezpośrednio do ogłoszeniodawcy (zgodnie z informacjami znajdującymi się w treści ogłoszenia).
16. Osoby korzystające z ogłoszeń znajdujących się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, czynią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
17. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie nie jest odpowiedzialna za ciągłość działania serwera, na którym zlokalizowana jest strona internetowa.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
19. Zgłoszenie treści ogłoszenia do Administratora jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31