Ostatnie pożegnanie dr. Marka Grzyba

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. Marka Grzyba
wieloletniego zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
oraz pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów,
zaangażowanego w pracę samorządu lekarskiego,
dobrego lekarza i serdecznego kolegi.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
składają
Mariusz Malicki
Prezes ORL
oraz
Janusz Kapustecki
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL