Obwieszczenia Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenia
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022r.
o wynikach wyborów na
XXV
Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

 

 

o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

 

o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

 

o wynikach wyborów na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

 

o wynikach wyborów na Krajowy Zjazd Lekarzy

 

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL