Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

W kwestii lekarzy i lekarzy dentystów, resort rozróżnia trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zasad-zatrudnienia-personelu-medycznego-z-ukrainy-w-polsce

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL