WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.
Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy

więcej informacji na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/aktualnosci/5562-wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia

  https://nil.org.pl/biuro-prasowe/wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL