Raportowanie Zdarzeń Medycznych, udostępnianie EDM

Serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie dotyczące raportowania Zdarzeń Medycznych, procesu wymiany i udostępniania EDM, które odbędzie się on-line

22 lipca 2021 r. o godz. 18.00. Szczegóły dostępne są na stronie www.osoz.pl/edm

Podczas tego wydarzenia będziecie mogli Państwo przekonać się jak cały proces przebiega w praktyce na żywo i jakie przynosi korzyści.